Navodila 

Skupina – Teambuilding 

Igra je praktično orodje za spodbujanje timskega sodelovanja in krepitev skupinskega duha. Igra spodbuja člane ekipe k sodelovanju, hitremu razmišljanju in reševanju izzivov, kar vodi do razvoja večje kreativnosti in inovativnih rešitev.

Vrstni red barvnih sklopov JE POMEMBEN!

Komplet kart Podstrešje idej:
Prej vami je komplet kart s praktičnimi vprašanji. Vprašanja se navezujejo na različne sklope poslovnega modeliranja in se med seboj ločijo po barvah.

Začnite z najpomembnejšim sklopom – segmenti kupcev (modra barva). Nato nadaljujte z dodano vrednostjo, distribucijskimi kanali, odnosi s kupci, viri prihodkov, ključnimi viri, ključnimi aktivnostmi, ključnimi partnerji in stroškovno strukturo.

Za lažji potek so segmenti oštevilčeni tudi v levem kotu kartice.

Kartica z izzivom

Vsak sklop poleg kartic z vprašanji vsebuje tudi kartico z izzivom. Kartica ima enako funkcijo kot vprašanje, le da vas bo izziv potisnil malce izven okvirjev in spodbudil dodatno kreativo.

KAKO ZAČETI?

Pripravite platno: Pred začetkom priskrbite prazen plakat in nanj narišite poslovni model Canvas. Potrebovali boste tudi samolepilne listke, kamor boste zapisovali odgovore.

Skupine: Člane razporedite v smiselne ekipe/skupine. Vsaj dva člana na skupino.

Vodja ekipe: Vsaka skupina mora izbrati tudi vodjo skupine, ki bo zadolžen za poročanje odgovorov.

Kako izgleda Canvas – platno?
Predlogo najdeš TUKAJ.

VRSTNI RED

Začnite z najpomembnejšim sklopom – segmenti kupcev (modra barva). Nato nadaljujte z dodano vrednostjo, distribucijskimi kanali, odnosi s kupci, viri prihodkov, ključnimi viri, ključnimi aktivnostmi, ključnimi partnerji in stroškovno strukturo.

Za lažji potek so sklopi oštevilčeni tudi v levem kotu vsake kartice.

Vrstni red odgovarjanja:
1. Segmenti kupcev
2. Dodana vrednost
3. Odnosi s kupci
4. Distribucijski kanali
5. Viri prihodkov
6. Ključni viri
7. Ključne aktivnosti
8. Ključni partnerji
9. Struktura stroškov

Vrstni red znotraj barvnega sklopa NI pomemben!

POTEK IGRE

Razdelite karte in postavite časovno omejitev: Vsaka ekipe izbere eno karto z vprašanjem, povezano z enim od devetih sklopom poslovnega modela Canvas. Določite časovno omejitev za odgovarjanje na vsako vprašanje, na primer 2 minuti/kartico.

Razmislite in odgovorite: Ko mine časovna omejitev, se ustavi odgovarjanje na karte. Odgovore zapišite na samolepilne listke. Poigravajte se z idejami, eksperimentirajte, testirajte in reskirajte!

Platno poslovnega modela: Odgovore nalepi na plakat, kjer boste postopoma gradili celovit poslovni model Canvas.

… nadaljujte z naslednjim vprašanjem, dokler ne odgovorite na vse kartice.

CILJ IGRE

Cilj igre: Preglejte vse odgovore na platnu in zapišite skupne zaključke ter predloge za izboljšave. Uporabite rezultate za nadaljnji razvoj in rast vašega podjetja.

Diskusija in brainstorming: Na koncu, ko odgovorite na vprašanja, povabite tudi ostale skupine, da prispevajo svoje ideje. Spodbujajte odprto komunikacijo.

 

Navodila za samostojne podjetnike

Navodila za mentoriranje

Poslovni model
Canvas