MALA ŠOLA PODJETNIŠTVA | BIZNIS AKADEMIJA | Grafično oblikovanje | Oblikovanje blagovne znamke | Mentoriranje | Podpora – E-pošta: marjana@podstresjeidej.eu | Telefon: +386 (0) 41 530 637

Znamčenje

na dolgi rok

Okej, dajmo se za začetek pogovorit o porastu t.i. Brandinga (slo. znamčenje), ki v zadnjih letih silno pridobiva na svoji priljubljenosti. Za grafično oblikovalko, kot se imam tudi sama, je to super novica in priložnost, vendar sama medtem zaznavam prve rdeče zastavice. 

Znamčenje, kot sta ga definirala Kotler in Keller pravi, da blagovna znamka predstavlja ime, izraz, znak, simbol ali kombinacijo teh elementov, ki identificira proizvajalca ali prodajalca in ločuje njegove izdelke ali storitve od konkurence. Medtem ko American Marketing Association (AMA) znamčenje opiše širše, kot niz dejavnosti za ustvarjanje in vzdrževanje blagovne znamke ter upravljanje z njeno vrednostjo. Znamčenje vključuje oblikovanje blagovne znamke, oglaševanje, promocijo, distribucijo, odnose z javnostmi, in druge dejavnosti za zagotavljanje konsistentnega sporočila potrošnikom.

Razumevanje celotnega procesa

V zadnjem času sem opazila, da se vse več podjetij odloča za razvoj lastnih blagovnih znamk brez natančnega razumevanja, kaj ta proces pomeni, kaj vse zajema in kako pravzaprav razvoj blagovne znamke vpliva na poslovanje in odnose s strankami. Ena izmed težav, s katero se srečujem v svojem poklicu, je pomanjkanje jasnosti v sporočilu, ki ga podjetje želi posredovati skozi svojo blagovno znamko. Tu ne gre le za to, da so kupci zmedeni, temveč gre za bistvene priložnosti, ki jih zamujajo. 

Mnogi še vedno pomanjkljivo razumejo pravi pomen celotnega procesa brandinga. Prevečkrat se osredotočajo le na vizualni element, pri čemer zanemarjajo celovit pristop, ki zajema vse od sporočila, vrednot, do izkušenj strank. Pomanjkanje razumevanja tega procesa lahko vodi v neuspešne poskuse gradnje blagovne znamke, ki ne odražajo resničnih vrednot in ciljev podjetja. Razumevanje, da gre za holističen pristop, je ključno za ustvarjanje trajnostne in močne blagovne znamke.

Opažam tudi, da nekateri pogosto zanemarjajo pravi pomen in pomembnost edinstvenosti v procesu oblikovanja blagovne znamke.

Če blagovna znamka ne odraža njenih vrednot in delovanja podjetja, postane ena izmed mnogih in se izgubi v poplavi ponudbe.

Da se nekatere blagovne znamke soočajo s pomanjkanjem prilagodljivosti čivkajo že ptički na veji. Spreminjajoči se tržni trendi zahtevajo hitro prilagajanje, vendar nekaterše vedno vztrajajo pri staromodnih pristopih, kar jih postavlja v nevaren položaj – in ko rečem nevaren mislim res nevaren – verjemi, tudi sama sem se dolgo upirala sodobni tehnologiji. Pravilno prilagajanje na spremembe je ključno za dolgoročni uspeh, vendar se nekatere blagovne znamke tega ne zavedajo.

Da ne bo pomote, porast zanimanja za znamčenje je zelo pozitiven trend, vendar je ključno, da podjetja pristopijo k temu procesu z jasnim razumevanjem njegove kompleksnosti ter upoštevajo kritične vidike, ki sem jih omenila. Le tako lahko dosežejo trajnostno in učinkovito gradnjo svoje blagovne znamke.